Skip to main content

Salarisonderhandelingen - het gesprek

Salarisonderhandelingen - het gesprek

Salarisonderhandeling - het gesprek

Vind je het wellicht een beetje gênant om tegen je baas te zeggen dat je het over je salaris wilt hebben. Dat kan je omzeilen door te zeggen dat je het graag wilt hebben over je arbeidsvoorwaarden. Dit klinkt een stuk neutraler, maar komt op hetzelfde neer. Het salaris maakt immers onderdeel uit van het hele pakket aan arbeidsvoorwaarden, waaronder ook de vakantiedagen, pensioenregelingen en leaseauto's vallen.

Het voordeel van een gesprek voeren over al je arbeidsvoorwaarden is dat je meer onderhandelingsruimte hebt. Als er echt geen salarisverhoging in zit, kun je misschien wel op een ander punt winst boeken. Bijvoorbeeld dat je kunt afspreken dat je een budget krijgt om een opleiding te volgen of dat je een paar extra vakantiedagen kunt krijgen.

Vraagtechnieken bij je salarisonderhandeling


Of misschien is luistertechnieken een betere verwoording. Goede onderhandelaars zijn in de eerste plaats goede luisteraars. Laat de ander ook spreken en luister naar zijn argumenten, stel open vragen om er achter te komen wat zijn beweegredenen zijn. Vooral waarom is een uitstekend middel om door te vragen. Kleine kinderen maken er dikwijls gebruik van – vaak tot de ouders er gek van worden.

Hoe kinderachtig deze waarom-vraag misschien ook moge klinken, in een onderhandelingsgesprek is hij zeer effectief. Als jij weet hoe de ander in het gesprek staat, weet je precies welke troeven jij kan spelen om te laten zien dat jij de betere voorwaarden verdient.

Dooddoeners
van je manager

Doorvragen is vooral van belang als de tegenpartij zich verschuilt achter allerlei procedures en voorschriften. Laat je niet afpoeieren met deze dooddoeners en vraag op zijn minst naar de achtergrond hiervan.
‘U zegt dat het management hierover beslist. Hoe denkt u dat we samen het management kunnen overtuigen'
‘U zegt dat de voorschriften geen tussentijdse verhoging toestaan. Hoe hard zijn die voorschriften?'

‘Van wanneer dateren die voorschriften eigenlijk? Wie hebben die voorschriften opgesteld'

Wees creatief
 

Haal je niet direct iets uit het gesprek, dan moet je een beroep doen op je creativiteit. Als een manager je echt geen verhoging kan geven, omdat er momenteel geen financiële ruimte voor is, stel dan bijvoorbeeld eens voor om de salarisverhoging pas over een paar maanden te laten ingaan. Niet het resultaat dat je in eerste instantie voor ogen had, maar misschien kun je hiermee wel de werkgever tegemoet komen.
Je kunt ook voorstellen de verhoging in twee delen te doen. Een eerste verhoging in januari bijvoorbeeld en een tweede in juli. Zorg er wel voor dat je zulke afspraken die pas in de toekomst liggen, op papier vastlegt!

Je kunt ook een voorstel doen voor uitbreiding van je takenpakket. Op die manier ziet je manager duidelijk wat jij (meer) levert voor de betere voorwaarden die je gaat krijgen. 

Je houding bij onderhandelingen 


Naast goed luisteren en het stellen van geschikte vragen kun je ook een heleboel winnen door een juiste (lichaams)houding aan te nemen. Met een open houding die laat zien dat jij een gesprek wil voeren bereik je meer dan een strijdlustige uitstraling omdat jij je eisen komt inwilligen. Non-verbale communicatie is minstens net zo belangrijk in een gesprek.

Waar moet je op letten?

Ga je een gevecht aan met je baas of wordt het een vriendelijk gesprek waar je op een gelijkwaardige manier van gedachten gaat wisselen? Bij een onderhandeling is het laatste aan te bevelen. Probeer dan ook te vermijden dat je recht tegenover elkaar gaat zitten. Het gevoel ontstaat dan al sneller dat je ook figuurlijk ‘recht tegenover elkaar staat'. Maak ook regelmatig oogcontact tijdens het gesprek. Managers weten ook dat mensen die je niet direct in de ogen durven te kijken, onbetrouwbaar of onzeker zijn. Probeer dit te voorkomen door je gesprekspartner in de ogen te kijken.

Je instelling bij onderhandelingen


Er is nog een belangrijke houding, namelijk die van je instelling. Wat is je houding ten opzichte van je gesprekspartner? Het is voor een geslaagd gesprek belangrijk om een zo objectief mogelijke houding aan te nemen. Denk niet op voorhand dat jouw baas er alleen maar op uit is om jou een poot uit te draaien. Met zo'n instelling zul je weinig bereiken, omdat je alleen maar van het negatieve uitgaat. Een negatieve houding slaat altijd eenvoudig en zonder dat je het merkt over op te tegenstander. Die zit daar niet op te wachten. En jij ook niet, want dan ben je snel uitgepraat.

Gertjan van Oldenborgh
MonsterCoach